Charity 1195778: Basic Info | Names | Classification

Basic Information
Date Fetched 11 August, 2022
Charity Name CLYBIAU Ffermwyr IFANC Meirionnydd
Nav Ref 1195700-1195799 | Charities: GWYNEDD | / clybiau / ffermwyr / ifanc / meirionnydd /
Charity Number 1195778
Description (a) hyrwyddo addysg a datblygiad personol aelodau ieuainc y cyhoedd yn gyffredinol mewn amaethyddiaeth, bywyd a materion gwledig, crefftau cartref, yr amgylchedd, dealltwriaeth ryngwladol a materion perthnasol. (b) sicrhau lles cymdeithasol yr aelodau, trwy ddarparu a hyrwyddo cyfleusterau ar gyfer hamdden a gweithgareddau amser hamdden amrywiol a fydd yn gwella?u galluoedd ysbrydol, meddyliol ac iechyd gan ddatblygu hunanhyder a chyfrifoldeb unigol er mwyn iddynt lawn aeddfedu i fod yn ddinasyddion cyfrifol a chyflawn. (c) hyrwyddo gweithgareddau?r mudiad drwy gyfrwng yr iaith gymraeg, a sicrhau bod y gweithgareddau hynny?n hyrwyddo dealltwriaeth a gwybodaeth yr aelodau o fywyd gwledig cymru, diwylliant cymru a?r iaith gymraeg, yn ogystal ? Datblygu eu dealltwriaeth o ddiwylliannau eraill.
Official Source charitycommission.gov.uk
↑↑ Back To Top

Charity 1195778: Basic Info | Names | Classification

CLYBIAU Ffermwyr IFANC Meirionnydd:
Other Names
NameCharity Commission Link, Status - Name Code
CLYBIAU Ffermwyr IFANC Meirionnydd Disambiguate1195778-0, (AN) active-100371461
CFFI Meirionnydd Disambiguateas above, working name-641390

Source

Data used on this page was fetched from the Charity Commission on 11 August, 2022. (See licence in footer.) For external pages please check with them for freshness and source.